Close

Het geheim
van Elysion

Een nabij-de-dood-ervaring (NDE) is een overweldigende confrontatie met de onbegrensde dimensies van ons bewustzijn. In Nederland zijn er naar schatting een kleine 600.000 mensen die een NDE hebben gehad. Het heeft een groot effect op hoe zij daarna de wereld en alles daarin ervaren. 

Het geheim van Elysion is nu beschikbaar

Bestel het op onze website of bij een van uw favoriete boekhandels

reviews

wat anderen zeggen

Marjan van Druenen

Hebban.nl

Dit wordt hét standaardwerk waarin veel facetten van de nabij-de-dood-ervaringen worden belicht, nergens opdringerig, betweterig of pedant.

Taede A. Smedes

Nederlands Dagblad

Maar het [Geheim van Elysion] is een bundel met uiteindelijk een hoopvolle boodschap van een volkomen eenheid, harmonie en liefde over de dood heen.

45 jaar studie naar Nabij-de-Dood-Ervaringen

over bewustzijn in liefde zonder waarheen

NABIJ DE DOOD

Tal van mensen die een levensbedreigende crisis hebben overleefd melden een buitengewone ervaring in hun bewustzijn. Een nabij-de-dood-ervaring (NDE) is herinnering aan de indrukken tijdens deze bijzondere bewust-zijnstoestand. 

 

 

In ‘Het geheim van Elysion’ komt een veertigtal auteurs aan het woord uit Europa en de VS. Ze delen hun visie op tal van aspecten die te maken hebben met de relatie tussen hersenen en bewustzijn, met de verhouding tussen leven en dood, hemel en aarde. 


EEN OUD GEHEIM

De auteurs

Ze delen hun visie op tal van aspecten die te maken hebben met de relatie
tussen hersenen en bewustzijn,
met de verhouding tussen leven en dood, hemel en aarde.

Eben Alexander heeft lange tijd gedacht dat een NDE een hallucinatie is die veroorzaakt wordt door een zuurstof tekort in de hersenen. Nadat deze neurochirurg, die ondermeer doceerde aan het prestigieuze Harvard Medical School in een coma belandt, heeft hij tal van zaken ervaren die hij nooit voor mogelijk hield.

Eben Alexander

Neurowetenschapper

Cardioloog Pim van Lommel deed de afgelopen dertig jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Hij publiceerde er over in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’.

Pim van Lommel

Cardioloog & Publicist

In de zomer van 1973, ik was 10 jaar oud, kreeg ik met mijn moeder een ernstig auto-ongeluk. Tijdens de rit in de ambulance zag ik mijzelf opeens liggen. Ik keek naar het tafereel dat zich onder mij afspeelde. Gewoon. Niet spectaculair, geen toeters en bellen, geen licht of tunnels. Gewoon, omdat het was wat het was. Wellicht ook omdat het zo heerlijk voelde en de stilte en leegheid ervan zo bekend. En voorbij woorden.

Odette de Theije​

Kinder- en jeugdpsychiater & Actrice

De transcendente levenseinde-ervaringen op het sterfbed kennen grote overeenkomsten met de wereldwijd onderzochte NDE’s. Overeenkomstige ervaringen zijn bijvoorbeeld het binnengaan in licht, de ervaring van andere realiteiten en de ontmoeting met overleden dierbaren die hen komen troosten, geruststellen, meenemen of juist weer terugsturen.

Ineke Visser​

Voorzitter Landelijk Expertisecentrum Sterven

Meer dan 40 auteurs hebben hun ervaringen en hun visie opgeschreven.

Thema's

Het geheim van Elysion verkent het bestaan rond

Wetenschappelijk

Ervaringsverhalen

Spiritualiteit

Bewustzijn tot liefde

Waartoe

Hoe heeft de NDE onze kijk op de wereld beïnvloed? Dertig jaar geleden strookte de belevingswereld van de NDE-er niet met de algemeen geldende opvattingen over leven en dood en met de gevestigde wetenschappelijke en religieuze (kerkelijke) paradigma’s. Wat was er toch met de NDE-er aan de hand? Nu – dertig jaar later – is de vraag waarom de mainstream-wetenschap niet ziet wat de NDE-er ziet.

Wij bestaan als zuiver bewustzijn

Het universele, eindeloze of non-lokale bewustzijn is overal aanwezig in een niet aan tijd en plaats gebonden ruimte, waar verleden, heden en toekomst tegelijk aanwezig en toegankelijk zijn. Dit eindeloze bewustzijn is continu om ons en in ons aanwezig. (Pim van Lommel)

Ik was nabij de uiterste grens

Ik kwam in 1944 na een hartinfarct de dood nabij. Ik was bij de uiterste grens en ik weet niet of ik in een droom of in een extase verkeerde.’
Carl Gustav Jung was in staat de NDE te vergelijken met de vele andere visioenen en heldere dromen, die hij al van klein kind af aan kende.

Hij zal mijn Wezen binnengaan

Er zijn weinig geschriften die het fenomeen nabij-de-dood-ervaring zo veel- vuldig behandelen dan de vedische geschriften uit het oude India. Wat opvalt, is dat de NDE in de vedische cultuur anders benoemd wordt, er is dan juist een ‘wakker worden’ in plaats van een ‘dood gaan’. (Robert Swami Persaud)

Wordt Wetenschap Wijsheid?

De conventionele wetenschap heeft een enorme hoeveelheid kennis opgeleverd. Door het succes van deze benadering wordt dit onterecht als de enige bron van geldige kennis beschouwd. Dit heeft geleid tot een blind geloof in het materialisme. (Raymond Saerens)

Het mysterie van sterven

Sterfbedvisioenen komen al duizenden jaren voor. Ze worden gemeld in vele verschillende culturen. Binnen medisch-wetenschappelijke kringen is er een toenemende acceptatie dat sterfbedvisioenen anders zijn dan hallucinaties en dat zij helemaal niet zo ongewoon zijn. (Ineke Visser)

Er is geen andere wereld

Mentale etiketten zijn onze concepten van die wereld, van de gedachten over die wereld en van overtuigingen over hoe het in die wereld toegaat. Het is met name de combinatie tussen de mentale etiketten, zoals Eckhart Tolle ze noemt, die een dramatische uitwerking hebben op onze filosofie. (Rinus van Warven)

Bestel nu

Een samenwerking van